home

diensten

wat kan studio bedaux voor je betekenen?

De studio kan je helpen met het maken van een ontwerp en het uitvoeren ervan. Dit varieert van het ontwerpen van een nieuw te bouwen huis of bouwcomplex, een renovatie van kantoor of huis, een bijgebouw, een aan-, uit- of opbouw, een interne verbouwing, een nieuwe keuken of badkamer, interieuradviezen tot het leveren van door de studio zelf ontworpen en gebouwde meubelstukken op maat in of rond het huis. Het maken van een ontwerp is opgedeeld in verschillende fases. De studio kan de gehele bouw of verbouwing van schetsontwerp tot en met oplevering voor je verzorgen, of komt langs en helpt je met de eerste ideeën en schetsen.


Hieronder staan de verschillende fases omschreven; wat houdt de fase in, wat is het resultaat en waar kan je de tekeningen voor gebruiken?

creatief consult (schetsontwerp)

hulp in de oriënterende fase.

Meer...

studio bedaux komt langs en denkt met je mee. Al metend, tekenend en discussiërend komen we tot een goede oplossing voor de nieuwe badkamer, keuken, verbouwing of nieuwbouw. Zo'n consult is ook uitermate geschikt als je een nieuw huis op het oog hebt maar niet weet of al je woonwensen er in passen. Het creatieve consult kost €200,- *.

resultaat:
Al pratend en schetsend komen we tot een ontwerp / ontwerpen waarin je woonwensen optimaal ingepast zijn. Je krijgt een globaal beeld van de kosten, het proces (ontwerp proces maar ook evt. vergunningsaanvragen / aanbesteding e.d.), de tijd en de impact van bepaalde keuzes. Door dit consult krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Je krijgt een hoop informatie en vaak nieuwe ideeën.

*
€200,- excl. BTW en eventueel bijkomende brandstof- en reiskosten (brandstof 0,25 cent/km en reistijd €37,50 per uur)

Verberg

Naar boven


voorlopig ontwerp

visualiseren van de mogelijkheden

Meer...

Na het consult maakt de studio een passend ontwerp, of een aantal ontwerpvoorstellen. Het ontwerp kan in 3D beelden of schetsen uitgewerkt worden voor een goede beeldvorming; Mensen vinden het vaak lastig te bedenken hoe iets er uit gaat zien of welke gevolgen bepaalde keuzes hebben. Indien nodig wordt bekeken of het ontwerp binnen het bestemmingsplan valt en of er vergunningen moeten worden aangevraagd.

resultaat:
Deze tekeningen, schetsen en 3D beelden zijn ervoor bedoelt om een goed gevoel voor maat en schaal te krijgen. Ook om eventuele alternatieven af te wegen.

Verberg

Naar boven


definitief ontwerp

het ontwerp gedetailleerd uitgewerkt

Meer...


Als we met elkaar tot een goed ontwerp zijn gekomen zal de studio het ontwerp verder uitwerken. Bijvoorbeeld ten behoeve van een vergunningsaanvraag of voor een uitvoerder (aannemer, meubelmaker, keuken- of badkamer specialist).

resultaat:
Tekeningen op schaal, geschikt om offertes en/of vergunningen mee aan te vragen.

Na het ontwerpproces zijn er vele verlopen van het verdere proces mogelijk; In sommige gevallen moet er een vergunning aangevraagd worden. Vaak moet er een aannemer geselecteerd worden. Het kan ook zijn dat je de verbouwing zelf gaat doen of dat je een aannemer of specialist hebt uitgezocht en dan kan de studio de esthetische begeleiding op zich nemen.

Verberg

Naar boven


vergunningsaanvraag

indienen van benodigde vergunningen voor de bouw

Meer...


In deze fase zorgt de studio ervoor dat de benodigde vergunningen aangevraagd worden. Hierbij horen eventuele gesprekken met de gemeente (vaak al in een eerder stadium), het verzamelen van de benodigde gegevens, en het indienen van het plan. Onder de benodigde gegevens kunnen berekeningen/ rapporten vallen die door externe partijen aangeleverd moeten worden. De studio kan de benodigde rapporten voor je verzorgen of je in contact brengen met de betreffende partijen. Denk hierbij aan constructieve berekeningen, sonderingen, asbestrapporten ed.

Verberg

Naar boven


aanbesteding

selectie van aannemers en aanleveren van stukken

Meer...


Het ontwerp is gemaakt, de eventuele vergunning is verkregen, tijd om het project te gaan uitvoeren! Hiervoor zoek je een kundige, betrouwbare en betaalbare partij. Door middel van een aanbesteding kunnen we zo'n partij selecteren. Het kan een partij zijn die je via via aangeraden hebt gekregen of een aannemer waar de studio vaker mee samenwerkt.
De studio stelt een werkomschrijving op en op basis van deze omschrijving, de definitieve tekeningen en eventueel een bezoek op locatie geven de aannemers hun prijs. Door de aannemers te laten calculeren op een gedetailleerd uitgetekend en uitgeschreven ontwerp genereren we begrotingen die duidelijk met elkaar te vergelijken zijn en waar alles in meegenomen is.

Verberg

Naar boven


esthetische begeleiding

tijdens de bouw

Meer...


Een goed ontwerp is uitgedacht tot in detail; De exacte plek van een spotje, de overgang tussen verschillende materialen en het precies inpassen van elementen, slagen slechts bij een goede uitvoering. De studio zorgt ervoor dat er tijdens de bouw goed wordt opgelet of dit soort zaken nauwkeurig worden uitgevoerd.
Ook komen er in vrijwel ieder project op het laatste moment veranderingen voor, tijdens de sloop of uitvoering. De studio zorgt op dit soort momenten voor een goede alternatieve oplossing en begeleidt en stuurt de uitvoerende vakman.

Verberg

Naar boven


ontwerp totaal

bouwen / verbouwen zonder zorgen! Van eerste schets tot oplevering...

Meer...


Veel mensen kiezen ervoor om het gehele traject door de studio te laten uitvoeren/ begeleiden. Dit geeft rust, overzicht en zorgt ervoor dat (ver-) bouwen in een druk bestaan haalbaar is.

Na het kennismakingsgesprek stel ik een honorariumvoorstel op, uitgesplitst per fase. Hierdoor krijg je gelijk een helder beeld van deze kosten. Tot nu toe leert de ervaring dat deze kosten zich tijdens het proces terugverdienen, doordat het traject efficiënt verloopt, er handige ontwerpoplossingen worden bedacht, er door middel van heldere stukken wordt aanbesteed (waardoor er zelden meerwerk ontstaat) en er scherp geoffreerd kan worden.

Verberg

Naar boven